Top 10 lĩnh vực sử dụng công ty offshore

By | 26 Tháng Tư, 2014

Top 10 lĩnh vực sử dụng công ty offshore trên thế giới:

1.       Bất động sản (Real Estate)

2.       Đầu tư và chính (Investment & finance)

3.       Ngân hàng (Banking)

4.       Dịch vụ tiện ích (Utilities)

5.       Mạng không dây và Viễn thông (Wireless & Telecom)

6.       Bán lẻ (Retailer)

7.       Phần mềm (Software)

8.       Dầu khí (Oils & Gas)

9.       Sản xuất (Manufacturing)

10.       Du lịch và giải trí (Travel & Leisure)

Top 10 ứng dụng của công ty offshore :

1.       Thương mại (trading)

2.       Đầu tư (Investment)

3.       Tài chính (Finance)

4.       Góp cổ phần (Holding)

5.       Làm đại lý (Agency)

6.       Công ty tư vấn (Consultancy business)

7.       Nắm giữ bất động sản (Real estate holding)

8.       Nắm giữ bản quyền (Royalty holding)

9.       Quỹ cá nhân (Offshore private funds)

10.       Quản lý tàu & Sở hữu du thuyền (Ship management & Yacht ownership)