Thành lập công ty offshore ở British Virgin Islands (BVI)

By | 4 Tháng Sáu, 2020

BVI những điều cần biết

British Virgin Island (BVI) là một nhóm các hòn đảo nằm ở biển Caribbean nằm cách Puerto Rico khoảng 80 cây số về phía đông. BVI là một Lãnh thổ thuộc Anh đã độc lập vào năm 1967 và là một thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh Quốc. Kể từ khi đưa ra luật về Công ty Quốc tế (IBC) vào năm 1984, ngành dịch vụ tài chính ở nước ngoài của BVI đã mở rộng nhanh chóng. Năm 2004, Đạo luật IBC đã được thay thế bởi Đạo luật của các Công ty (BC).

Cơ sở hạ tầng

BVI hiện đã thu hút được một số lượng khá lớn các công ty luật và kế toán quốc tế. Hiện tại, có ít ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động tại đây. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp tại BVI có cơ sở về mặt kỹ thuật tiên tiến và hiệu quả, theo kịp với nhu cầu đăng ký doanh nghiệp ngày càng tăng.

Hệ thống thuế & Luật pháp

Hệ thống pháp luật dựa trên Common Law của Anh có bổ sung bởi chính quyền địa phương. Không có thuế đánh vào các công ty BCs, ngoại trừ lệ phí giấy phép hành chính hàng năm là 350 USD cho các công ty có số cổ phần được ủy quyền phát hành không dưới 50.000 hoặc ít hơn. Các công ty không trả lệ phí giấy phép vào ngày đáo hạn sẽ bị phạt phạt và sẽ bị đóng sau năm tháng kể từ ngày hết hạn. BVI không có kiểm soát hoặc hạn chế về tài chính trong hoặc ngoài lãnh thổ.

Điều kiện thành lập công ty IBC BVI

Công ty BVI phải được đăng ký bởi một Đại lý Đăng ký và có địa chỉ văn phòng tại BVI, được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ đã được cấp phép.

Mỗi công ty phải có ít nhất một giám đốc, 1 cổ đông và được phép sử dụng pháp nhân làm giám đốc và cổ đông. Đại lý đăng ký phải lưu giữ thông tin về giám đốc và danh sách cổ đông tại văn phòng. Chi tiết thông tin của Giám đốc và cổ đông của công ty không xuất hiện trong các bản ghi công khai.

Công ty BVI không phải nộp thông tin tài khoản hoặc báo cáo tài chính hàng năm.